Akustiska frågeställningar inom industrin

Vi har stor erfarenhet av ljud och vibrationer inom industrin. Vi kan hjälpa ditt företag med akustisk spetskompetens i långsiktiga utvecklingsarbeten eller med kortare punktinsatser för att ge nya infallsvinklar. Vi kan även hjälpa dig med inställningar på maskiner för att minska vibrationer och på så sätt öka livslängden och driftsäkerheten. En annan viktig aspekt för ljud inom industrin är arbetsmiljö. Vi hjälper dig att komma till rätta med buller i till exempel produktionslokaler.

Utvecklingsarbete

Vi har stor erfarenhet av att jobba tillsammans med företag i deras utvecklig av produkter. Utifrån dina önskemål kan vi skräddarsy våra insatser. Vi kan hjälpa er som konsulter genom hela processen vid framtagning av nya koncept. Vi kan även göra korta punktinsatser i projekt och skapa nya infallsvinklar. Våra långa erfarenhet ger er en akustiskt hållbar produkt. Vi utför även kontrollerande ljud- och vibrationsmätningar för att säkerställa krav framtagna i projekteringen.

Datum: 2016 Jan 25, 16:17

Maskinunderhåll

Fungerande och driftssäkra maskiner är viktigt både för produktionen och för arbetsmiljön. Vi kan hjälpa er med inställningar på maskiner som minskar vibrationer och därmed också slitage. I slutändan ger det en mer driftssäker maskin med ökad livslängd.

Arbetsmiljö

I moderna produktionslokaler är det viktigt att koncentrationen och uppmärksamheten är på topp för att få en hög kvalitet och hög säkerhet för de anställda. Buller en viktig aspekt för arbetsmiljön. Om produktionslokaler är bullrig eller en viss maskintyp låter eller vibrerar mycket har vi kompetens för att hjälpa dig att komma tillrätta med problemet.

Datum: 2016 Jan 25, 16:17

Certifiering och typgodkännande

Maskiner som anses låta mycket och ska opereras av människor har ofta någon form av lagkrav på sig. Vi kan hjälpa dig att göra ljud- och vibrationsmätningar för att verifiera om ställda krav uppfylls.
Fler projekt