Christoffer Leijon

Civilingenjör, Akustiker

Christoffer är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har läst medieteknikprogrammet med inriktning mot ljud vid Institutionen för tal, musik och hörsel. I sin examen har Christoffer även kurser inom ljud och vibrationer från Marcus Wallenberg-laboratoriet. Anställningen på ACAD påbörjades i oktober 2015 efter att Christoffer utförde sitt examensarbete inom konsertlokalsakustik på företaget. Se Christoffers examensarbete