Henrik Anreus

Henrik Anréus

Civilingenjör, Akustiker

Henrik är för tillfället tjänstledig. Henrik är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har läst maskinteknik med inriktning mot ljud och vibrationer på MWL och har jobbat med ACAD sedan 2004. År 2007 till 2009 har han arbetat i ett sidoprojekt med ljuddesign inom datorspelsindustrin. Sedan hösten 2009 är han tillbaka på ACA