Patrik Andersson

Civilingenjör, Akustiker

Patrik är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har läst maskinteknikprogrammet med inriktning mot ljud och vibrationer vid Marcus Wallenberg-laboratoriet. Han har också läst akustik, FEM och husbyggnad på National University of Singapore. Som en del av sitt kandidatexamensarbete har han varit delaktig i produktutvecklingen av tysta vinkelslipmaskiner. Anställningen på ACAD påbörjades i augusti 2016 efter att han utförde sitt examensarbete inom strukturakustik på företaget. Se Patriks examensarbete