Peter Blom

Teknologie doktor, Akustiker

Peter är doktor i teknisk akustik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Innan dess läste han maskinteknik med inriktning mot ljud och vibrationer på Marcus Wallenberg Laboratoriet. Peter arbetar med ACAD sedan hösten 2006 och tillför teoretisk kompetens och analytisk förmåga inom flera viktiga områden. Hans specialitet är markvibrationer.