Rebecca Janson

Rebecca är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har studerar Farkostteknik med inriktning på ljud och vibrationer vid Marcus Wallenberg laboratoriet. Anställning på ACAD påbörjades i april 2019 efter att hon utförde sitt examensarbete inom strukturakustik på företaget.