Rikard Friberg

Civilingenjör, Akustiker

Rikard är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har läst farkostteknik med inriktningen ljud och vibrationer på Marcus Wallenberg-Laboratoriet. Rikard har tidigare arbetat som beräkningsingenjör och provningsingenjör inom fordonsindustrin. Rikard har varit hos ACAD sedan augusti 2016.