Vanya Stanisavljevic

Civilingenjör, Akustiker

Vanya är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har läst farkostteknik med inriktningen ljud och vibrationer på Marcus Wallenberg Laboratoriet. Vanya har tidigare arbetat som beräkningsingenjör, produktutvecklare samt delprojektledare inom lastbilsindustrin. Vanya har varit hos ACAD sedan den 1:a december 2013 och jobbar idag som senior konsult på företaget med ansvar för bl.a. företagets kvalitets- och miljöledningssystem samt intern erfarenhetsåterföring. Förutom sedvanlig akustisk projektering i byggprojektets samtliga skeden ägnar sig Vanya åt utveckling av nya innovativa tekniska lösningar och byggkoncept samt utbildningar avsedda för att öka intresset och förståelsen för akustik hos angränsande discipliner och studerande.