Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Kv Skogsstjärnan

Projektet innefattar byggnation av två huskroppar med lägenheter på 2-5 rum och kök i Hässelby, Stockholm. I entreprenaden ingår även byggnation av ett parkeringshus i två våningar. I projektet har det lagts fokus på att skapa en varierad fasad med mjuka färgkombinationer. Taken är beklädda med sedum för att ansluta till den bakomliggande naturen. Projektet ska stå klart 2017. ACAD har bistått med trafikbullerutredning samt akustisk projektering.
x

Enskededalen

I trevliga Enskededalen – Åstorpsringen byggs 50 nya hyresrättslägenheter i en blandad bebyggelse i närområdet av både villor och flerbostadshus. Dalens populära koloniområde ligger på andra sidan gatan.
x

Kv Hjulmakaren

Kvarteret Hjulmakaren ligger mellan Kavallerivägen, Rissneleden och en skogsbeklädd höjd, på den plats där kommunhuset tidigare stod. Gestaltningen tog form i en tidig idé om hur olika volymer möter stad respektive skog. Mot gatan förtätas och förtydligas gaturummet med en sammanhängande sekvens av ljusa lameller, på höjden mot skogen tre fristående punkthus med tydlig vertikalitet i en mörkare färgskala. Kvarteret består av både hyres- och bostadsrätter. I den sydligaste lamellbyggnaden finns en förskola i markplan, med en gård som sträcker sej upp mot den angränsande skogsdungen. I lamellernas gatuplan inryms även kommersiella lokaler, längs Kavallerivägen och kring det nyanlagda Kavalleritorget som länkar samman kvarteret med det planerade bostadsområdet på andra sidan vägen.
x

KTH 43:25

NY BYGGNAD PÅ KTH CAMPUS Campusområdet utgör en unik stadsenklav med historiskt och arkitektoniskt intressanta institutionsmiljöer där byggnader och parker tillsammans skapar en tydlig och vacker helhet. Alldeles intill Erik Lallerstedts äldre campusbyggnader tillkommer en ny byggnad som uppförs i fem våningar plus källare under marknivå. Byggnaden skall innehålla flexibla kontorslokaler med en extra flexibel bottenvåning som skall kunna användas för speciella evenemang mm. Den nya byggnadsvolymen passar väl in bland de närliggande byggnaderna, såväl de äldre som de senare byggda husen. Husdjupet på 17-22 m med 5 våningar ger flexibilitet i utnyttjandet och passar väl in i den levande miljö som KTH Campus är.
x

Brf Bonum Ängshöjden

Bonum är Riksbyggens varumärke och organisation för seniorboende, där ledorden stavas trygghet, bekvämlighet och trivsel. Bonum Brf Ängshöjden har byggts med närhet till både service och kommunikationer. Lägenheterna innehåller 2-4 rum och kök. De har flexibla planlösningar och är ljusa och luftiga för att underlätta seniorens vardag. I huset finns också en övernattningslägenhet för gäster, en stor gemensamhetslokal och en takterrass med grillplats och soldäck.
x

Ångström etapp 4

Projektet Ångström etapp 4 består av två nya huskroppar som ska adderas till den befintliga byggnaden på 73 000 m². Den nya entrébyggnaden, hus 10, blir på 30 000 m² och flygeln, hus 9, på 10 000 m². I projektet ingår även en ombyggnad och lokalanpassning av 10 000 m² i det befintliga Ångströmlaboratoriet, hus 8. Bakgrunden till projektet är att Ångströmlaboratoriet vuxit och står inför en fortsatt expansion med nya verksamheter. Samtidigt har Uppsala universitet önskemålet att skapa ett sammanhållet tvärvetenskapligt intendenturområde där man för ihop teknisk-­naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi och matematik, materialvetenskap och informationsteknologi.
x

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Tobin Properties bygger nytt i Kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. I projektet ingår bostäder, en förskola och några kommersiella lokaler. Husen projekteras för att uppfylla Miljöbyggnad guld. Därmed ställs höga krav på ljudmiljön och de akustiska lösningarna.

Datum: 2016-11-08 10:50:28

Referensnummer: 14153

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Sveriges ambassad i Peking

ACAD arbetar med en om- och tillbyggnad av den Svenska ambassaden i Peking. Projektet omfattar ombyggnad kontor samt nybyggnad kontor, migration, hörsal m.m. Statens Fastighetsverk planerar genomföra projektet i två etapper med färdigställande 2019.

Visa fler bilder

FÖREGÅENDE | 2 | 3 | 4 | 10 | NÄSTA