Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Tobin Properties bygger nytt i Kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. I projektet ingår bostäder, en förskola och några kommersiella lokaler. Husen projekteras för att uppfylla Miljöbyggnad guld. Därmed ställs höga krav på ljudmiljön och de akustiska lösningarna.

Datum: 2016-11-08 10:50:28

Referensnummer: 14153

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Sveriges ambassad i Peking

ACAD arbetar med en om- och tillbyggnad av den Svenska ambassaden i Peking. Projektet omfattar ombyggnad kontor samt nybyggnad kontor, migration, hörsal m.m. Statens Fastighetsverk planerar genomföra projektet i två etapper med färdigställande 2019.

Visa fler bilder

x

Kv Valvankaret

I Högdalen bygger Riksbyggen ett nytt punkthus med hyreslägenheter. Huset får cirka 70 lägenheter fördelade på 13 våningsplan samt två garageplan i källaren. Byggstart är planerad till 2016. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter
x

Sollidenscenen, Skansen

Sollidenscenen på Skansen i Stockholm har renoverats. Själva scenen bestod tidigare av en paviljong som kallas Snäckan. Snäckan byggdes år 1938 och är utformad för att förstärka akustisk musik. Snäckan har i ett senare skede byggts på med ett framskjutet tak som förlänger taket på hög höjd och med en sidovägg av glas. Renoveringen innebär att taket ersätts med ett nytt tak samt en förlängning av scengolvet. Snäckan bevaras av kulturhistoriska skäl. Nya scenutformningen och taket ska fungera både för förstärkt tal, musik med högtalare och akustisk musik, t.ex. orkester. Utmaningen för oss på ACAD var att anpassa utformningen så att det passar för båda dessa aktiviteter på ett optimalt sätt.

Datum: 2015-10-08 12:04:43

Referensnummer: 12045

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

Visa fler bilder

x

Historiska museet

Huvudentrén i Historiska museet i Stockholm har byggts om. Akustiken var tidigare bullrig med höga ljudnivåer. Mätningar och analys av den befintliga akustiken utfördes. Åtgärder togs fram. Ytan mellan balkarna i taket täcktes med en ljudabsorbent (akustikputs). Den nya inredningen och nya väggen fick en ljudabsorberande effekt genom att de lutades, och således reflekterar ljudet upp i det ljudabsorberande taket.

Datum: 2015-10-08 11:48:41

Referensnummer: 13307

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

Visa fler bilder

x

Studion, Kulturhuset

Studion i Kulturhuset / Stadsteatern i Stockholm är en lokal som används både som konsertsal, nattklubb och som hörsal för konferenser. En inventering av den befintliga akustiken utfördes och åtgärder togs fram för att förbättra rumsakustiken för konserter samt åtgärder för att elektroakustiskt nå en högre taluppfattbarhet vid konferenser.

Datum: 2015-10-08 11:28:23

Referensnummer: 15208

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

Visa fler bilder

x

Stockholms Konserthus

Akustisk projektering av renoveringsetapper för Konserthuset i Stockholm. Exempel på uppgifter som vi utfört: -Förbättring av rumsakustiken i Grünewaldssalen. Med hjälp av mätningar av rumsimpulser i 3D nås en hög förståelse av hur akustiken beter sig i rummet. Förbättringsåtgärder har tagits fram för nya stolar för att nå en längre efterklangstid. -Utveckling av en ny övningsbox. I boxen kan orkestermedlemmar öva med sitt instrument och ha en hög ljudisolering mot omgivning. Ett elektroakustiskt efterklangssystem i boxen simulerar rumsakustiken och dess klang för olika konsertsalar. -Mätning av rumsakustiska parametrar för Stora salen. Mätning av rumsimpulser i 3D med soundfield-mikrofoner vilket medför att man för varje punkt kan se varifrån ljudet kommer från. Ljudreflektionernas betydelse för varje mätpunkt kan noggrant studeras. -Simulering av rumsakustiska parametrar i Stora salen genom att skapa en rumsakustisk 3D modell (programvara Odeon). Syftet var att ta fram en modell som kan simulera rumsakustiken tillsammans med det elektroakustiska efterklangssystemet (som förlänger efterklangen i salen). Med hjälp av tidigare forskningsresultat och programmering i Matlab kunde en modell visa på hur efterklangssystemet ändrar akustiken i rummet.

Datum: 2015-10-08 09:30:26

Referensnummer: 14425

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

Visa fler bilder

x

Playhouse Teater

Rumsakustisk projektering av ny teater med tillhörande utrymmen på Drottninggatan i Stockholm, där stort fokus låg på att skapa den bästa taluppfattbarheten som går att nå för en teater.

Datum: 2015-10-08 09:02:20

Referensnummer: 14277

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

Visa fler bilder

FÖREGÅENDE | 2 | 3 | 4 | 9 | NÄSTA