Almåsgymnasiet, utbyggnad innergård

ACAD har hjälpt Borås Kommum att ta fram ett förfrågningsunderlag för en innergårdsdel på Almåsgymnasiet. ACAD har bland annat räknat på och satt ramar för rumsakustiken i utrymmet som ska kunna användas som uppehållsrum och samlingssal med föredrag.

Datum: 2020-03-31

Referensnummer: 20084-V1

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader