Barlasten 3

Nytt bostadshus i Gröndal. Ritat av Krook & Tjäder för Wallenstam. ACAD har hjälpt till med trafikbullerberäkningar samt rådgivning under projektering.

Datum: 2014-09-02 11:54:57

Referensnummer: 12252

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader