BMC Hallarna

Akademiska Hus i Uppsala planerar en ny entré för Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala. I projektet skapas en ny ljusgård av en befintlig innergård. Ljusgården knyter ihop två entréer mot norr och söder samt öppnar upp mot restaurangen och ett nytt bibliotek. I projektet ingår även två tentamenslokaler samt en hörsal för cirka 320 personer. ACAD arbetar under programhandlingsskedet med den rumsakustiska utformningen av ljusgården, tentamenslokalerna, restaurangen och den nya hörsalen.

Datum: 2014-05-27 08:30:21

Referensnummer: 12225

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader