Engelska skolan, Sätra

I Sätra byggs en industrilokal om till att husera en skola. Ljudmiljö har visat sig vara avgörande för elevernas förmåga att lära och är något fler och fler skolor ställer krav på. ACAD har med fältmätningar inventerat förutsättningarna, projekterat åtgärder och verifierat ljudmiljön efter ombyggnad.

Datum: 2014-09-15 15:29:46

Referensnummer: 12415

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader