Historiska museet

Huvudentrén i Historiska museet i Stockholm har byggts om. Akustiken var tidigare bullrig med höga ljudnivåer. Mätningar och analys av den befintliga akustiken utfördes. Åtgärder togs fram. Ytan mellan balkarna i taket täcktes med en ljudabsorbent (akustikputs). Den nya inredningen och nya väggen fick en ljudabsorberande effekt genom att de lutades, och således reflekterar ljudet upp i det ljudabsorberande taket.

Datum: 2015-10-08 11:48:41

Referensnummer: 13307

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader