KTH 43:25

NY BYGGNAD PÅ KTH CAMPUS Campusområdet utgör en unik stadsenklav med historiskt och arkitektoniskt intressanta institutionsmiljöer där byggnader och parker tillsammans skapar en tydlig och vacker helhet. Alldeles intill Erik Lallerstedts äldre campusbyggnader tillkommer en ny byggnad som uppförs i fem våningar plus källare under marknivå. Byggnaden skall innehålla flexibla kontorslokaler med en extra flexibel bottenvåning som skall kunna användas för speciella evenemang mm. Den nya byggnadsvolymen passar väl in bland de närliggande byggnaderna, såväl de äldre som de senare byggda husen. Husdjupet på 17-22 m med 5 våningar ger flexibilitet i utnyttjandet och passar väl in i den levande miljö som KTH Campus är.

Datum: 2016-12-23 08:55:23

Referensnummer: 14061

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader