Kv Brofästet, Franstorp

Kv Brofästet är ett flerbostadshus som uppförs i centrala Sundbyberg. I en korsning mellan genomfartsled och tvärbana uppförs en modern fastighet med lokaler och bostäder att möta samtida krav. ACAD har utrett vibrationsstörningar och trafikbuller, liksom bistått med ljudexpertis från projektets början.

Datum: 2014-09-15 15:10:05

Referensnummer: 14107

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik