Kv Grindstolpen, Tyresö

Nyplanerade flerbostadshus utmed Tyresövägen. ACAD hjälper till att utreda och beräkna trafikbuller för att säkerställa att bostäder kan uppfylla de yttre bullerkraven.

Datum: 2014-08-15 09:07:58

Referensnummer: 14069

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik