Kv Kalvholmen, Skärholmen

ACAD har utfört en projektering och en bullerutredning av befintlig byggnad. Huset ska byggas om från kontor till enkelsidiga bostäder. Byggnaden är utsatt för höga bullernivåer, från olika trafikslag och från många riktningar samt från angränsande byggnaders installationer.

Datum: 2014-08-28 13:34:48

Referensnummer: 12345

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader