Kv Mälarporten och Mälarparken, Sundbyberg

JM AB bygger nya bostäder i vid Bällstaviken i Sundbyberg, Kv Tvättstugan. ACAD har varit ansvariga för den akustiska projekteringen för byggnaderna. Det innefattar bl. a. trafikbullerutredning, sammanställning av akustiska krav för systemhandling i ett akustiskt program, detaljerade åtgärdsförslag i bygghandlingsskedet och granskning av övriga konsulters handlingar. Lägenheterna är nu klara för inflyttning och mätningar visar att byggnaderna uppfyller ställda ljudkrav med god marginal.

Datum: 2014-08-15 10:04:52

Referensnummer: 11245

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader