Kv Marievik 15

Marievik är ett av södra Stockholms största arbetsområden med ca 7000 personer som arbetar inom service- och teknikinriktade företag. Planer har tagits fram att möjliggöra nybyggnation av ca 300 lägenheter. ACAD har i beräkningsmodeller och fältmätningar gjort trafikbullerutredning, inventering av industribuller och utrett ljudmiljö för en inbyggd innergård.

Datum: 2014-09-15 14:04:07

Referensnummer: 13318

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik