Kv Modellören

I slutet av 2014 vann SKB en markanvisningstävling på Värmdö, vilket resulterar i nybyggnation av 80 nya bostäder i de så kallade Porslinskvarteren i centrala Gustavsberg, bland kulturhistorisk industriarkitektur och bara några hundra meter från marinan. SKBs kvarter heter Modellören. Modellörerna var den yrkesgrupp som gjorde originalmodeller i gips efter konstnärernas skisser. ACAD har bistått SKB med trafikbullerutredning och akustisk projektering.

Datum: 2016-12-23 09:11:51

Referensnummer: 15237

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader