Kv Muraren

Nybyggnad av bostäder intill väg E18 i Täby kommun. ACAD följde projektet från tidigt planärende med kommunens specifika ljudkrav och byggherrens önskemål. Projektet innehåller fyra huskroppar som sammanbinds av inglasade balkonger för att skapa tysta sidor för bostäder och en ljuddämpad innergård. Den akustiska projekteringen fortsatte under totalentreprenaden och avslutades med kontrollmätningar i färdigt hus.

Datum: 2014-09-11 07:09:55

Referensnummer: 10143

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader