Kv Provisorn 4, fläktrumsprojektering

ACAD har hjälpt Probitas i ett projekt i Kv Provisorn 4. Projektet gick ut på att byta ut alla befintliga fläktaggregat och ersätta dessa med större och mer energieffektiva varianter. De nya aggregaten platsbyggdes och ACADs uppgifter var att dimensionera bjälklaget för att förhindra buller i underliggande hotellrum och att räkna på ljudspridning via kanalsystemen, både inne i huset och utanför huset till omgivande bebyggelse.

Datum: 2014-08-15 09:30:41

Referensnummer: 12356

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader