Kv Skogsstjärnan

Projektet innefattar byggnation av två huskroppar med lägenheter på 2-5 rum och kök i Hässelby, Stockholm. I entreprenaden ingår även byggnation av ett parkeringshus i två våningar. I projektet har det lagts fokus på att skapa en varierad fasad med mjuka färgkombinationer. Taken är beklädda med sedum för att ansluta till den bakomliggande naturen. Projektet ska stå klart 2017. ACAD har bistått med trafikbullerutredning samt akustisk projektering.

Datum: 2016-12-23 09:08:02

Referensnummer: 14419

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader