Kv Stora Katrineberg 8

Stora Katrineberg är ett industriområde i södra Stockholm där det byggs bostäder enligt moderna krav. Bostadsbygge i storstadsregioner ställer ofta höga krav på ljudmiljö för att skapa en lugn plats för återhämtning, detta kräver särskild noggrannhet i planering och genomförande. ACAD har utrett förutsättningar för byggandet av ett flerbostadhus intill industribyggnaderna, genom modellering och simulering i 3D liksom fältmätningar både inför och under byggnation och tagit fram åtgärder för att säkerställa en god ljudmiljö för de boende.

Datum: 2014-09-15 14:24:10

Referensnummer: 11230

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik