Kv Ungraren, Blackeberg

I Blackeberg cirka 500 från centrum har Svenska bostäder byggt 3 nya flerbostadshus med 70 nya bostäder. ACAD har varit med under projekteringen av bostäderna. Tack vare en en tung platsgjuten betongstomme har lägenheterna goda förutsättningar för ljudisolering mellan bostäderna.

Datum: 2014-08-15 08:08:55

Referensnummer: 10349

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader