Masugnen 5

På uppdrag av SKANSKA har ACAD varit med och tagit fram en bullerutredning som omfattar buller från vägar, spårvagn och flygplan samt markbuller från Bromma flygplats.

Datum: 2018-06-12 08:10:39

Referensnummer: 15330

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader