Näckrosen förskola

Näckrosens förskola i Råsunda brann ner våren 2013 och nu hösten 2014 står en ny förskola klar på samma plats. Barn och personal, som tillfälligt har varit i Hagalundsskolans lokaler, flyttar nu tillbaka till Näckrosparken. Den nya förskolan har lika många barn som tidigare, det vill säga drygt 100 barn, men får nu sju grupper. ACAD har hjälpt till under projekteringen samt slutbesiktning av förskolan.

Datum: 2014-09-02 11:49:01

Referensnummer: 14035

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader