Nockebyhov

Projektet omfattar sex nya bostadshus med 50 lägenheter där av ett parhus. Bostadshusen ligger i stadsdelen Nockebyhov i Bromma. Bildkälla Dinell Johansson arkitekter.

Datum: 2018-06-01 09:06:18

Referensnummer: 14331

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader