Nybohovsbacken

Vid Nybohovsbacken i Liljeholmen, Stockholm, ska nya flerbostadshus byggas. ACAD har varit ansvariga akustiker i projektet och arbetat med att säkerställa en god ljudmiljö i de färdiga husen. En av många utmaningar i projektet är att husen ligger ovanför röda linjens tunnelbanedragning vilket gör att vissa hus ska avvibreras för att föhindra stomljud. Frågor kring stomljud uppstår allt oftare vid nybyggen i Stockholm då man tidigare undvikit att bygga på platser där riskerna funnits. ACAD har under våren 2014 varit handledare för ett exjobb som undersökt stomljud från tåg närmre. Arbetet har blivit mycket lyckat och slutprodukten är ett program som effektiviserar vårt analysarbete. Bland annat kunde vi använda oss av programmet för att dimensionera stomljudsåtgärderna för Nybohovsbacken.

Datum: 2014-07-08 06:14:26

Referensnummer: 14002

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader