Rönnbyskola

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad med utökade lokaler för årskurs 7-9. Rönnbyskolan ligger i Rönnby, Västerås kommun. Projektet ska uppfylla Miljöbyggnad Silver. Bildkälla: Archus ariktekter, Västerås.

Datum: 2018-06-01 09:14:51

Referensnummer: 17307

Kontaktperson:

Fler projekt  Utbildning