Sandvik Västberga

Sandvik ska köpa in vibrationskänslig utrustning. ACAD har utfört en inventering av vibrationsnivåerna från befintlig utrustning samt åtgärdsförslag för hur den nya utrustningen ska placeras och utföras för att inte störas av verksamheten.

Datum: 2014-08-28 13:38:12

Referensnummer: 13145

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom industri