Sveriges ambassad i Peking

ACAD arbetar med en om- och tillbyggnad av den Svenska ambassaden i Peking. Projektet omfattar ombyggnad kontor samt nybyggnad kontor, migration, hörsal m.m. Statens Fastighetsverk planerar genomföra projektet i två etapper med färdigställande 2019.

Datum: 2016-10-20 17:35:31

Referensnummer: 16120-1

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader