Umami Park

Ny stadsdel med bostäder, kontor och lokaler. Projektet omfattar trafikbullerutredning samt projektering av både bostäder och kontor.

Datum: 2016-12-13 14:48:20

Referensnummer: 15383

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik