produktutveckling tillsammans med företag

Produktutveckling

Lång erfarenhet av produktutveckling inom många områden

Vi kan hjälpa dig genom deltagande i allt från övergripande koncepttänk för hela varugrupper till specifikt utvecklingsarbete för en produkt eller delar av den. En utomstående person kan ofta bidra med nya synvinklar i projektgrupp som jobbat tillsammans länge. Vi har jobbat med bland annat Atlas Copco och Scania.

Mätningar

Vid utveckling av produkter är det viktigt att under arbetes gång verifiera de tänka framstegen. Vi kan med mätningar kontrollera de akustiska egenskaperna av en produkt eller mäta inverkan på förändringar som görs. Vår breda kunskap och tillgång till mätinstrument gör vi kan utföra alla nödvändiga mätningar. Vi har även sammarbete med KTH och kan i deras ljudlabb göra inmätningar av produkter som kan användas i till exempel försäljningsmaterial.

Samarbeten

Vi skulle med glädje inleda ett längre samarbete med ert företag. Med oss som samarbetspartners får ni tillgång till välutbildad spetskompetens som kan hjälpa er driva de akustiska kvaliteterna på era produkter framåt.

Ett urval av våra projekt inom produktutveckling:

No data was found