Andreas Selamtzis

Teknologie doktor, Akustiker

Andreas är doktor i tal- och musikkommunikation från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Innan dess läste han mastersprogrammet Engineering Acoustics på Danmarks Tekniska Universitet i Kgs. Lyngby, Danmark. Andreas påbörjade sin anställning hos ACAD i oktober 2018.