produktutveckling tillsammans med företag

Produktutveckling

Lång erfarenhet av produktutveckling inom många områden

Vi hjälper dig med alla akustiska frågeställningar inom produktutveckling. Från övergripande koncepttänk för hela varugrupper till specifikt utvecklingsarbete för en produkt eller delar av den. Som fristående konsulter bidrar vi ofta med nya synvinklar i redan etablerade projektgrupper. Genom åren har vi bland annat hjälpt Atlas Copco och Scania i olika utvecklingsprojekt.

Mätningar

Vid all produktutveckling är det viktigt att verifiera de tänkta framstegen. Med vår breda kunskap och egen utrustning kan vi utföra alla nödvändiga mätningar. Från produktens rent akustiska egenskaper till vilken inverkan som genomförda förändringar får. Vi har även samarbete med KTH. I deras ljudlabb kan vi göra inmätningar av produkter. Resultaten kan sedan användas till exempel i försäljningsmaterial.

Samarbeten

Vi inleder gärna ett längre samarbete med ert företag. Med oss som samarbetspartners får ni tillgång till välutbildad spetskompetens som hjälper er att driva de akustiska kvaliteterna på era produkter framåt.

Ett urval av våra projekt inom produktutveckling:

No data was found