Akustiska frågeställningar inom industrin

Inom Industri

Akustisk spetskompetens som skapar ekonomiska mervärden

ACAD hjälper ditt företag med akustisk spetskompetens i långsiktiga utvecklingsarbeten eller med kortare punktinsatser för att ge nya infallsvinklar i er produktutveckling. Vi undersöker inställningar på maskiner för att minska vibrationer och öka livslängden och driftsäkerheten. Arbetsmiljö och bullriga miljöer är en annan aspekt som också påverkar ett arbetes kvalitet.

Utvecklingsarbete

Vi har kompetens som kan utveckla och förbättra de akustiska aspekterna i er produktutveckling. Vi hjälper till med allt från längre utvecklingsarbeten till mindre punktinsatser. Som utomstående konsult kan vi komma i med en färsk syn utan bias och ge nya infallsvinklar och lösningar.

Maskinunderhåll

Fungerande och driftssäkra maskiner är viktigt både för produktionen och för arbetsmiljön. Vi kan hjälpa er med inställningar på maskiner som minskar vibrationer och därmed också slitage. I slutändan ger det en mer driftssäker maskin med ökad livslängd.

Arbetsmiljö

God ljudmiljö är ett måste i moderna produktionslokaler där koncentration och arbetsmiljö är viktiga faktorer för en hög produktionskvalitet. God ljudmiljö skapar även större säkerhet för de anställda. Om produktionslokaler är bullrig eller en viss maskintyp låter eller vibrerar mycket har vi kompetens för att komma tillrätta med problemet.

Certifiering och typgodkännande

Maskiner som anses låta mycket och ska opereras av människor har ofta någon form av lagkrav på sig. Vi kan hjälpa dig att göra ljud- och vibrationsmätningar för att verifiera om ställda krav uppfylls.