Bullerkartläggning av fartyg

ACAD har utfört en bullerkartläggning av en en bogserbåt som ska registreras i Sverige. Bullerkartläggningen resulterar i en bullerkarta över fartyget som hjälper besättningen att använda rätt hörselskydd i olika utrymmen.

Datum: 2014-09-11 15:51:16

KUND:

Referensnummer: 13026

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom industri