Kustbevakningen, KBV 315

ACAD har utfört bullermätningar ombord på ett av Kustbevakningens fartyg. Fokus var att utreda arbetsmiljön för besättningen. Ett annorlunda uppdrag där utmaningen låg i den stora mängd bullerkällor som finns på fartyget.

Datum: 2021-02

Referensnummer: 20252-1

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom industri