Akustik för ökade samhällsvärden

Våra projekt

Vi jobbar inom alla områden som rör ljud och vibrationer

Oavsett vad frågan gäller och dess storlek kan vi hjälpa dig. Nedan hittar du referensprojekt som vi har jobbat med. Under varje projekt finns en mer utförlig beskivning.