Om oss

Vi på ACAD

ACAD grundades som ett produktutvecklingsföretag 1983

ACAD grundades som ett produktutvecklingsföretag 1983 och startade upp en renodlad konsultverksamhet 2002 av Lennart Karlén och Anders Schönbeck. Vi har en lång erfarenhet av ljud och vibrationsfrågor i byggnader, industrier och samhälle. Vi söker genomförbara och kostnadseffektiva lösningar för att nå rätt akustisk kvalitet i ditt projekt. Med hjälp av moderna och noggrant kalibrerade mätinstrument och de mest avancerade analysverktygen hanterar vi allt från bullerstörningar till optimering av akustisk kvalité.
Behovet av duktiga akustiker har inneburit att företaget har expanderat med ett par medarbetare per år och vi är idag Sveriges största oberoende akustikkonsult. Vi är idag väl ansedda för vårt kunnande, vår samarbetsförmåga och vårt engagemang. Våra akustiker har genomgående hög utbildningsnivå, doktorer och civilingenjörer. Vi är måna om en effektiv erfarenhetsspridning för att säkra tillväxt med kompromisslös kvalitet.
ACAD har ett kvalitet- och miljöledningssystem som omfattar verksamhetsområdet Akustikkonsult. Ledningssystemet har certifierats och uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Företagspolicy

ACAD skall vara akustikkonsulten med den högsta kompetensen genom hög akademisk utbildning, lång erfarenhet, kontinuerlig erfarenhetsåterföring och brett praktiskt kunnande.

Vi ska forma enkla genomförbara lösningar och ge tydliga svar på akustiska frågeställningar. Det gör vi genom att ha en stor analytisk förmåga och ett starkt engagemang. Vi skall förstå och utveckla kundens frågeställningar för att förekomma problem och ständigt förbättra verksamheten.

ACAD arbetar aktivt och målinriktat på att förbättra den akustiska miljön i samhället och förebygga föroreningar. Genom kunskap och utbildning hjälper vi våra kunder, och medverkar till en hållbar utveckling, med ökade samhällsvärden. I vårt arbete gör vi aktiva val för att bidra till Sveriges miljömål. Vi minskar ständigt vår miljöpåverkan i vår verksamhet och i våra tekniska lösningar.

Vi ska alltid hålla en hög servicenivå genom att vara tillgängliga, prisvärda samt ha en god kommunikation med våra kunder.

Våra medarbetare ska trivas och utvecklas i sitt arbete. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare. ACAD strävar efter en jämnare könsfördelning och inom ramarna för kompetensen ser vi värdet av en blandad grupp.

Vi bevakar arbetsmiljön för att motverka att risker uppstår och verkar för en trygghet i det dagliga arbetet. Såväl ledning som medarbetare på ACAD respekterar och följer gällande bindande krav.

Vår värdegrund

Hållbarhet

Vi ska agera hållbart och arbeta för en långsiktighet för våra projekt, kollegor och miljön.

Innovation

Vi ska våga tänka nytt och prova nya idéer utan att äventyra projektens kvalité. Genom att hålla oss ajour med nya rön och metoder skapar vi framgångsrika lösningar.

Trivsel

Vår trivsel skapar goda samarbeten, utvecklar gruppen och ger långsiktiga relationer med kollegor, kunder och leverantörer.