Byggnads- och Rumsakustik

Inom byggnader

Lång erfarenhet av byggnadsakustik som skapar mervärden

Vi eftersträvar enkla genomförbara lösningar. Med lång erfarenhet och all data vi samlat på oss genom åren ser vi till att lösningarna även är produktion- och kostnadseffektiva. Vårt deltagande i alla projektet faser säkerställer en bra slutprodukt.

Mätningar

Akustiska mätningar görs av olika anledningar. Det kan vara utredning av störande ljud, verifiering av ljudkrav i färdig byggnad, undersökning av rumsakustiska egensakaper eller kontroll av maskinell utrustning. Alla dessa typer av mätningar kan vi hjälpa er med.

Projektering

Akustisk projektering blir som bäst när erfarenhet och gedigna data möter nyfikenhet och kreativitet. Med en tidig involvering i projekt kan vi förebygga kostsamma projekteringsmisstag. Vi kan bidra med en bra akustisk projektering som ger effektiva lösningar och bidrar till minskad materialanvändning och snabb byggprocess.

Bullerstörningar – Utredningar

Vid ljudproblem i byggnader kan vi hjälpa till att hitta orsaken. Ofta undersöks problemet under ett platsbesök med mätning. Därefter tas lösningar fram som säkerställer att ni kommer tillrätta med problemet. Det kan handla om buller inom kontorslandskap eller ljud från installationer eller maskinell utrustning som stör.

Rumsakustik

Med rumsakustik menar vi rummets förmåga att transportera ljud från ljudkälla till mottagare. Det kan innebära att sprida ljudet så bra som möjligt utan förvrängning, som i en operasal, eller att förhindra att ljudet sprids, till exempel i ett kontorslandskap. Vi sammanväger materialval och olika ytors utformning för att skapa önskat rumsakustiskt uttryck.

Ett urval av våra projekt inom byggnad