Tre Vapen, kontorsrenovering

Bakgrund
Konstfacks lokaler från 50-talet renoverades till ny hyresgäst (Handelsbanken). Här har bland annat SIDA och Naturvårdsverket inhuserats efter att Konstfack flyttade till Telefonplan.
Genomförande
ACAD tog bland annat fram egendesignade ljuddämpare med hjälp av överluftdon från korridor till kontors- och konferensrum. En annan uppgift var att säkerställa att väggkonstruktionerna med glaspanel in till fasad längs hela planet fortfarande uppfyllde ljudkrav för sekretess.
Resultat
Verifieringsmätningar visade att konstruktionerna uppfyllde de akustiska kraven. Mätningarna visade som så många gånger förr att ordentligt tätade väggar är A och O när det gäller ljudisolering.

Datum: 2022-2023

KUND:

Referensnummer: 22118

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader