Segerstedthuset

Bakgrund
Segerstedthuset är en byggnad i Uppsala. Den rymmer Uppsala universitets ledningskansli, centrala förvaltning och arkiv. Byggnaden påbörjades i oktober 2014, stod färdigt i mitten av maj 2017 och invigdes den 1 september samma år. Byggnaden är belägen mellan Uppsala slott, Botaniska trädgården och campusområdet Blåsenhus.
Genomförande
Arkitektbyråer var bland andra danska 3XN (exteriör) och svenska Indicum. Beställaren, Akademiska Hus och Uppsala universitet, ställde höga miljökrav på bland annat effektiv energianvändning, hållbara materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Solceller på taket bidrar till husets energiförsörjning.
Resultat
Byggnaden är miljöcertifierad enligt systemet Miljöbyggnad, på nivån silver. Akustiken har blivit väldigt bra med tysta flexibla arbetsplatser, god rumsakustik i både enskilda och allmänna ytor.

Datum: 2017

KUND:

Referensnummer: 11069

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader