BMC SciLife

Nybyggnad av kontorsbyggnad på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Byggnaden uppfördes på en befintlig innergård och ny ljusgård skapades mellan husen. Akustiska utmaningar var främst rumsakustiken i ljusgården samt krav på ljudisolering mellan mötesrum och allmänutrymmen.

Datum: 2014-09-11 06:55:45

Referensnummer: 11111

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader