BMC SciLife

Bakgrund
Biomedicinskt centrum har cirka 1.500 anställda, 4.500 studenter och är beläget på gångavstånd från Akademiska sjukhuset. Intendenturområdet är ett stort campus med huvudsaklig inriktning mot utbildning och forskning inom medicin och farmaci men omfattar även teknik och naturvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap.
Genomförande
ACAD var akustiker vid projekteringen av ny kontorsbyggnad på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Byggnaden uppfördes på en befintlig innergård och ny ljusgård skapades mellan husen. Akustiska utmaningar var främst rumsakustiken i ljusgården samt krav på ljudisolering mellan mötesrum och allmänutrymmen.
Resultat
Projektet blev väldigt lyckat både estetiskt och akustiskt. Med den ljusa fina innergården där växtväggar utgör en viktig ljudabsorbent i den stora volymen, skapas både rofyllda platser och kommunikationsstråk emellan husen.

Datum: 2014

KUND:

Referensnummer: 11111

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader