Stockholms Konserthus

Akustisk projektering av renoveringsetapper för Konserthuset i Stockholm. Exempel på uppgifter som vi utfört: -Förbättring av rumsakustiken i Grünewaldssalen. Med hjälp av mätningar av rumsimpulser i 3D nås en hög förståelse av hur akustiken beter sig i rummet. Förbättringsåtgärder har tagits fram för nya stolar för att nå en längre efterklangstid. -Utveckling av en ny övningsbox. I boxen kan orkestermedlemmar öva med sitt instrument och ha en hög ljudisolering mot omgivning. Ett elektroakustiskt efterklangssystem i boxen simulerar rumsakustiken och dess klang för olika konsertsalar. -Mätning av rumsakustiska parametrar för Stora salen. Mätning av rumsimpulser i 3D med soundfield-mikrofoner vilket medför att man för varje punkt kan se varifrån ljudet kommer från. Ljudreflektionernas betydelse för varje mätpunkt kan noggrant studeras. -Simulering av rumsakustiska parametrar i Stora salen genom att skapa en rumsakustisk 3D modell (programvara Odeon). Syftet var att ta fram en modell som kan simulera rumsakustiken tillsammans med det elektroakustiska efterklangssystemet (som förlänger efterklangen i salen). Med hjälp av tidigare forskningsresultat och programmering i Matlab kunde en modell visa på hur efterklangssystemet ändrar akustiken i rummet.

Datum: 2015-10-08 09:30:26

KUND:

Referensnummer: 14425

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader