Portabelt mätrum

Bakgrund
Scania byggde om akustiskt lab för akustiska mätningar av växellådor. Under ombyggnationen behövdes en möjlighet för ljudmätning i befintliga transmissionslab.
Genomförande
Leverans av portabelt ekofritt mätrum till lastbilsproducent. Mätrummet används för jämförande ljudmätningar av transmissionsrigg. Arbetet innefattade konstruktion av ekofritt rum, inköp av material och montage samt inmätning av akustiska parametrar med intyg till beställare.
Resultat
Det portabla ekofria rummet uppfyllde ställda krav på både ljud, ljudisolering och montage. Det var ett utmanande projekt som blev väldigt lärorikt på grund av alla de akustiska och konstruktiva utmaningarna. Rummet togs ur bruk efter ombyggnationen men ACAD fick fin feedback av användarna.

Datum: 2014

KUND:

Referensnummer: 10191

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom industri