Södertälje pendeltågsdepå

ACAD utreder buller i arbetsmiljön för arbetare på Södertälje pendeltågsdepå. Genom att använda personburen mätutrustning kan personalens arbetsdag med olika bullrande moment registreras. För alla verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller tillämpas, AFS 2005:16. SL:s pendeltåg av modell X10 och X60 utreds för specifika moment där arbete nära höga ljud förekommer, exempelvis det lufttryckreglerade bromssystemet.

Datum: 2014-09-15 09:27:47

KUND:

Referensnummer: 12069

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom industri