Fredrik Sydhoff

Civilingenjör, Vice VD/Akustiker, Delägare

Fredrik är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där han läst maskinteknik med inriktning mot ljud och vibrationer på Marcus Wallenberg laboratoriet. Han har jobbat med ACAD sedan 2005. Förutom akustik så arbetar Fredrik med ACADs utveckling genom företagsledning, styrelseuppdrag, ISO-ledningssystem mot kvalitet och miljö, samt företagets säkerhetsfrågor. Delägare.